Omkunst is een samenvoeging van omkeren en kunst.
Het is een gedachte die hier vorm krijgt in een omgekeerd proces.
Het begint in september 2016 en loopt tot 14 september 2006.
Omkunst bestaat in die periode uit een aantal projecten betreffende kunst in openbare buitenruimte en films.

Het boek Omkunst


2016

14 september: Omkunst gaat van start!
2015

Museale Beelden2014

Het boek is verschenen! Gootspoken. Waren zij er eerst? De mythe? De maker of het sprookje. Feit is dat ze er zijn, en het sprookje. Dat is ook Omkunst. Uitgeverij Omkunst.

We kijken vooruit naar de inhoud van het volgende boek 'Omkunst' dat uitgegeven gaat worden in 2008. Ondanks de sumiere berichtgeving over enkele jaren hierna staat Omkunst niet stil. Het vertrouwen is terug, we moeten volhouden.


20132013 is een jaar van investeren, met de hoop of er iets uit voortvloeit. Kribkop doet mee met Pracht in de Gracht Zaltbommel. In plaats van verdienen wordt hier vooralsnog veel werk en geld op toegegelegd, dat is Omkunst ten voeten uit: investeren.
Maar Kribkop wint de publieksprijs en daarmee draagvlak van de bevolking én de burgemeester zegt tijdens de prijsuitreiking ook het plan te steunen.
Politiek is een veel terugkerend thema in het boek Omkunst. De kunstenaar moet zelf politiek gaan bedrijven. En zo geschiedde; in juni 2013 heeft Joris ingesproken in de gemeenteraad van Zaltbommel; "Er zou op het Buko-terrein beeldendekunst aan het water moeten komen, (en dan, van de prijsvraag Bakens aan het Water)." Het voorstel is opgenomen in het programma van eisen. De politicie twitterden het en de kranten schreven het, ze staan achter Kribkop!

Ook beschrijft het boek een brand in 2013, veroorzaakt door een barbeque.
In het begin van dit jaar, brak er inderdaad brand uit. Bij ons in de straat nota bene. En, ook hadden we een barbeque. Een winterbarbeque weliswaar maar het feit waar het in het boek Omkunst om ging was dat de brandweer te laat kwam. Pas toen we met de hele buurt de brand zelf geblust hadden kwam de brandweer.

Eerder stond er al een artikel in Stadswerk en in het Carillon. Nu was het zover dat de provincie Gelderland haar plannen betreffende een rotonde op de van Heemstraweg in Heerewaarden presenteerde. Meteen daarna was de jaarvergadering van de dorpsraad in Heerewaarden. Hoewel het plan voor de aanleg van een rotonde veel kritiek kreeg, waren er voor de maquette van de zalmenrotonde veel complimenten.


2012

Omkunst letterlijk: het (om) draaien; molen weg, molentje terug. Het gaat om de wind. De omgedraaide wereld; de kunstenaar die als ambtenaar of aannemer eerst bouwleges aan zijn opdrachtgever moet betalen voordat ie aan het beeld begint. Het is omgedraaid; de opdrachtgever gemeente Leiderdorp heeft de bouwleges aan zichzelf betaald :-)

In het boek Omkunst zijn ook de film-activiteiten beschreven. Onder andere De Grot van Plato, deze is hermonteerd met uitleg en in 2012 op Youtube gezet. In de uitleg wordt duidelijk waarom dit Omkunst is.

Joris heeft in 2012 een elf minuten durende informatiefilm, met animatie, gemaakt voor het bezoekerscentrum De Grote Rivieren. De film beschrijft Heerewaarden en de omgeving, haar geschiedenis vanaf 10.000 jaren geleden tot ver in de toekomst.

In de vorige eeuw maakte Joris betonnen stoelen.
Nu, met omkunst, ging Piet, de oudste zoon de betonnen stoelen nieuw leven inblazen.


2011

24 november
Dit jaar bestaat de Bommelse Kunstroute 25 jaar. Voor die gelegenheid heeft Omkunst, de hoofdsponsor van de BKR eens goed ingepakt. A la Christo.
Dit gebeurde in juni 2011 een korte tijd voordat de Kunstroute plaatsvond. Nu, (voor Omkunst begint dit jaar net) daarom een HOAX.

27 augustus en 1 september
Presentaties Kribkop in respectievelijk Zaltbommel (BUKO terrein) en Lent (tafel van de Idee).

Eind Mei
Omkunst in de praktijk, en dan met name het hoofdstuk 'De kop van Bato': Het is precies zoals in 2008 beschreven).

14 september
De helft van Omkunst. Omkunst is deze dag op de helft van het proces, het midden, hoe je het ook draait of keert. Tijd om te evalueren wat er vooraf ging en wat er komen gaat.

Februari
Plannen voor bewegend beeld ingezonden bij de Spoorbouwmeester.

Januari
Ingezonden ontwerpen voor gemeente Midden Drenthe.


2010

4 november
Presentatie rotonde Heerewaarden aan de dorpsraad.

September
Artikel in 'Stadswerk' over Omkunst.

1 juli
Locatie: Gasthuiskapel, Zaltbommel
Filosofisch café: Cultuur in de Waard 2020
Waar gaat het heen met cultuur in de Bommelerwaard? En hoe zorgen we ervoor dat cultuur voor iedereen toegankelijk blijft? Henk de Wilt hield een betoog waar zo'n 70 mensen naar kwamen luisteren.
Tot slot presenteerde hij het plan voor de kribkop-dijkwoningen.

30 juni
Naar aanleiding van de kunstmarkt een een artikel; Heerewaarden wil rotondekunst.

30 mei
Kunstmarkt Heerewaarden.
Omkunst houdt een enquête onder de bewoners over wat ze op de (mogelijk toekomstige) rotonde willen.

22 februari
Presentatie bij Movares in Utrecht, men was enthousiast over de getoonde film en installaties en verwees ons naar de gemeentes Breda en Almere, alwaar gebouwd gaat worden aan geluidsschermen.
Update: Helaas door ondoorzichtige en trage politiek blijkt later opeens dat de architecten met de ontwerpfase al te ver zijn.

26 maart
Een Omkunst-ontwerp wordt meegegeven naar London. Sir Peter Mason heeft beloofd dat het plan in de juiste handen komt.
update: Helaas moeten ze in London 30 miljoen bezuinigen en de kunstopdrachten zijn reeds vergeven, dus het gaat niet door.

2009

Recensie Omkunst op Oostkunst!

Minister Plasterk over Omkunst.
De minister herleidt uit de berichtgeving dat Omkunst "een bijzonder en complex project is en hij is beniewd naar de ontwikkelingen ervan, die uiteindelijk zullen leiden tot (hij kan het niet treffender zeggen) 'de geboorte van het project in 2016'."
Zoals degenen die het verslag ook gelezen hebben is de geboorte de aankondiging van 'Omkunst' op de Waalbakens, zoals beschreven in het laatste hoofdstuk: op de kribkop die dan gereed is gekomen.
De minister verwijst ons vervolgens voor subsidies "contact op te nemen met NFPK+ en gemeente of provincie." Waarna hij "veel succes bij het ontwikkelen en uitvoeren" toewenst!

14 januari
Fantastische recensie over Omkunst in glossy-kunstmagazine 'BEELDEN' Door Astrid Tanis.

28 mei
Pracht in de Gracht Zaltbommel.
Bij wijze van Omkunst kijkt de bezoeker niet alleen naar de kunst maar kijkt de kunst terug naar de bezoeker.

13 juli
Ook de gemeente Groesbeek doet aan Omkunst (In de zin van Om-brengen).
Als één van de drie genomineerde voor het project 'Thuiskomen Breedeweg' heb ik eind April de bevestiging gekregen dat er een budget van 30.000 Euro gereserveerd is voor het project waarvoor ik inmiddels een schetsontwerp klaar heb.
Nu heeft het presidium van Groesbeek opeens de kunst van de raadsvergadering geschrapt.
We mogen de ontwerpen niet presenteren.
Dit avontuur kan toegevoegd worden in het hoofdstuk VI, 'de Kunstcommissers' uit het boek Omkunst.

24 & 25 september
Presentatie in het atelier met Jop Horst av-kunstenaar en Peter van Kempen lichtontwerper
voor bestuurders en betrokken bedrijven bij de grootschalige projecten die horen bij de dijkwoningen of DUZ

12 oktober
Omkunst werkt; zeer waarschijnlijk wordt het schetsontwerp van Willem en Marjanke; 'Oya & Oba' gerealiseerd.

19 oktober
Brief aan gecommitteerde voor Cultuur Gelderland Hans Esmeijer:
"Zoals u misschien weet heeft het presidium van de gemeente Groesbeek afgelopen juni 'Beeldende kunst' van de raads-agenda gehaald. De maand daarvoor had de gemeente Groesbeek nog schriftelijk schetsopdrachten aan twaalf kunstenaars verstrekt met de mededeling dat zij de budgetten gereserveerd had.
De Beroepsvereniging voor Beelden Kunstenaars, BBK heeft gezegd dat het niet netjes en zeer ongebruikelijk is.
Mij is zojuist medegedeeld dat morgen na 16.00 uur de gemeente Groesbeek de begroting voor 2010 gaat behandelen. Bent u bereid zich in te zetten voor de beeldende kunst en zou u daarom de gemeente Groesbeek op hun ethische plichten kunnen wijzen, met het oog op de begroting voor 2010 en volgende jaren?"2008

22 mei
Brief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat betreffende Waalbakens.
RWS wil graag de mogelijkheden met mij bespreken en zij geeft aan dat als het Beleidsplan Grote Rivieren gevolgd wordt zij de vergunningen kan verstrekken.

5 september
Afsluiting webpagina Omkunst.

12 september
Bekendmaking: de Bokkende koe van Purmerend zou niet doorgaan...

4 oktober
Omkunst gastles op de VABK, Vrije Academie voor Beeldende Kunst, te Driebergen. Een achterstevoren les in anderhalf uur, het hele traject doorlopen.

Het boek Omkunst

8 oktober
De laatste herinneringen zijn de deur uit, 700 stuks;
de eerste reacties druppelen binnen, telefoontjes en e-mail.
Verbazing alom:
onderwerp: "Ben je nou helemaal!
Hallo Joris, Dank voor je aanmaning Ik heb de kunstredactie ingeseind om te zien of ze een terugblik op je project kunnen maken."

11 oktober
Radio 2 Cappuccino interview met Frank du Mosch over Omkunst

16 oktober
De Toren: torenomkunst

21 oktober
Presentatie Omkunst bij het Fonds BKVB op de Brouwersgracht te Amsterdam,
Het Fonds BKVB heeft vier boeken afgenomen, de 'Herinnering' is verstuurd.
Het fonds BKVB geeft een slordige dertig miljoen euro per jaar uit maar de boeken zijn nooit betaald.

24 oktober
Korte presentatie van het boek Omkunst en het Waalbaken van Arjen en Ben samen met Ben Blaauw op tv Gelderland.

6 november
Signeersessie van het boek Omkunst in het dorpshuis te Heerewaarden.

Brabants Dagblad:
Cor de Kock mag niet op zijn eigen foto in de krant, daarom hieronder de Omkunstfoto EXCLUSIEF!

12 november
Korte presentatie van Waalbakens en overhandigen sponsorgeschenk BKR 50 exemplaren 'Laatste Herinneringen' op naam. Achter glas in beton met het opschrift: "Voldaan". In de achterkant het boek Omkunst.

14 november
Omkunst in de praktijk:
Op een rotonde in Leiderdorp heb ik deze ochtend een beeld weggehaald dat ik een aantal jaren geleden geplaatst heb!


2007

29 juli
Met de andere kunstenaars nakeuvelen over het project de Waalbakens in café Morrisson's te Rossum

10 september
Waalbakens op de kunstmarkt 'Buitenkunst' in Heerewaarden2006

14 september
afsluiting Omkunst, Hoofdstuk I uit het boek, 'De Olifant'.